Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Amarant Academie Algemene Informatie

Beste lezer, dit is het Academie Portaal van de Amarant groep. Op het Academie Portaal vind je informatie rondom allerlei scholingen, leergangen en trainingen. We verzorgen allerlei soorten scholingen/trainingen: individueel, teamgericht, op maat, on the job, coaching en een vast aanbod van kalenderscholingen die te vinden zijn op het Academie Portaal. Een training kan gegeven worden in je eigen omgeving, op de Academie maar ook incompany.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Aandacht functionaris seksualiteit en relatie Div.Specialistische zorg

Binnen elk team van de specialistische divisie is een aandachtfunctionaris die collega’s gaat ondersteunen, kennis gaat overdragen waardoor “seksualiteit of relaties aangaan”, met cliënten en familieleden bespreekbaar wordt. In 2019 worden de eerste scholingen voor de aandachtfunctionaris ingericht met als doel dat zij in eerste instantie zelf kennis hebben, visie van Amarant mbt dit onderwerp kunnen overbrengen. Ook gaan zij (onderling) oefenen in gespreksvoering over dillema’s en vragen waar een professional zelf of een cliënt of een familielid aandraagt.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Persoonlijk begeleiders
 • Vakgebied: Begeleiding
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Actieve levensstijl/ oefenen

Dit is een korte scholing (van 2 uurtjes) over een specifiek onderwerp dat te  maken heeft met  zorg voor  ouderen. Maar deze les kan ook interessant zijn voor andere doelgroepen.
De scholingen zijn onderdelen van de praktijkleergang en  omdat er veel vraag naar  is, zijn zij opengesteld voor alle  medewerkers.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Pers.begeleiders/ begeleiders
 • Vakgebied: Leergangen
 • Prijs: € 45.-
 • Vanaf: Geen planning

Allochtone ouderen/ casus

Dit is een korte scholing (van 2 uurtjes) over een specifiek onderwerp dat te maken heeft met zorg voor ouderen. Maar deze les kan ook interessant zijn voor andere doelgroepen.
De scholingen zijn onderdelen van de praktijkleergang en omdat er veel vraag naar is, zijn zij opengesteld voor alle medewerkers.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Persoonlijk begeleiders
 • Vakgebied: Leergangen
 • Prijs: € 45.-
 • Vanaf: Geen planning

Allochtonen (ouderen)/ responsieles

Dit is een korte scholing (van 2 uurtjes) over een specifiek onderwerp dat te maken heeft met zorg voor ouderen. Maar deze les kan ook interessant zijn voor andere doelgroepen.
De scholingen zijn onderdelen van de praktijkleergang en omdat er veel vraag naar is, zijn zij opengesteld voor alle medewerkers.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Persoonlijk begeleiders
 • Vakgebied: Leergangen
 • Prijs: € 45.-
 • Vanaf: Geen planning

Autisme ( Verdieping)

Autisme Verdieping. Deze cursus is ontwikkeld voor begeleiders en persoonlijk begeleiders die werken met cliënten met autisme en specifieke vragen hebben die niet in de basiscursus worden behandeld. De cursus is meer dan een eerste kennismaking met de informatieverwerkingsstoornis autisme. Er wordt herhaald wat de stoornis globaal inhoud op medisch, cognitief en gedragsmatig niveau, maar er wordt vooral ingegaan op specifieke vragen van de cursisten. Op basis van casussen die je als cursist inbrengt wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk.


 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Pers.begeleiders/ begeleiders
 • Vakgebied: Methodieken
 • Prijs: € 285.-
 • Vanaf: 30-10-2020

Autisme BASIS

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Deze basiscursus is bedoeld voor begeleiders, werkbegeleiders en persoonlijk begeleiders die werken met cliënten met Autisme en meer kennis willen vergaren om goed in te kunnen spelen op de ondersteuningsvraag en behoefte van de cliënt.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Begeleiders
 • Vakgebied: Methodieken
 • Prijs: € 155.-
 • Vanaf: 04-09-2020

Balloncontrole bij urine katheter (Skills lab)

Binnen de Amarantgroep mag iedere medewerker alles leren. Zo ook voorbehouden en risicovolle handelingen. Volgens de wet BIG dien je eerst bevoegd te zijn voor de handeling door een cursus of e-learningmodule te volgen. Daarna ga je met de docenten aan de slag om je te bekwamen in deze handelingen. Deze praktische vaardigheden oefen je onder begeleiding van de docent in het skillslab. Er is een skillslab in Rijsbergen en in Tilburg.  Uiteraard word je bekwaam in de praktijk; door de situatie van de cliënt te leren kennen, met de handeling mee te kijken en dit in eerste instantie samen te doen met een bevoegde en bekwame collega. Voldoe je aan bovenstaande eisen, dan wordt dit geregistreerd in je portfolio.

Elke 2 jaar volg je opnieuw het Leerpad Balloncontrole bij urinekatheter (Bijscholing Urinewegen)

Verpleegkundig handelen:
Tijdens de periode dat er geen klassikale scholingen mogen worden gegeven (ivm het Coronavirus) hanteren we een verkorte route om ervoor te zorgen dat je toch geautoriseerd wordt:

De geldigheid van de autorisatie verpleegkundig handelen die medewerkers hebben behaald, worden verlengt tot ruim na de periode die nodig is rondom de maatregelen betreft het Corona virus. ( uiterlijk 3 jaar) De geautoriseerde medewerker kan altijd de e-learning van de betreffende handeling volgen als hij-zij zelf de kennis wil toetsen of bijschaven.

Kijk voor meer informatie bij beschrijving

 

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Pers.begeleiders/ begeleiders
 • Vakgebied: Verpleegkundige vaardigheden
 • Prijs: € 35.-
 • Vanaf: Geen planning

Basisopleiding PPG/ IAG : Adviserend Samenwerken met Ouders.

Werk jij in de(jeugd)zorg, de hulpverlening, de kinderopvang of het onderwijs en wil je beter leren samenwerken met ouders? Dan is de Basisopleiding PPG/IAG: Adviserend Samenwerken met Ouders, de opleiding voor jou. Je ontwikkelt een oudergerichte houding: analyseren vanuit de ouderschapstheorie, ouderbegeleidende (gespreks)vaardigheden en een oudergerichte adviesmethodiek.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: SKJ
 • Vakgebied: Methodieken
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Basistraining Psychopathologie (SKJ geregistreerd)

Bij het werken binnen de (jeugd)zorg is een gedegen en up-to-date kennis van diagnostiek en psychopathologie een belangrijke vereiste. Deze basistraining koppelt adequate beeldvorming aan interventies en strategieën voor de hulpverleners in de praktijk.

Ondanks dat deze training SKJ geregistreerd is kunnen medewerkers van andere doelgroepen ook aansluiten.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Pers.begeleiders/ begeleiders
 • Vakgebied: Methodieken
 • Prijs: € 385.-
 • Vanaf: 22-09-2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25