Skip naar navigatie Skip naar inhoud

SKJ Algemene informatie

 
 
 
Doelgroep:
Vakgebied:
Prijs:€ 0.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Wat is Stichting Kwaliteitskader Jeugd ( SKJ)

 

Onderstaand filmpje geeft in 3 minuten uitleg over het kwaliteitskader jeugd:

Kwaliteitskader Jeugd

 

Het Kwaliteitskader Jeugd wil de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren borgen door professionals in te zetten met een beroepsregistratie.

Als jeugdprofessional dien je SKJ of BIG geregistreerd te zijn als:

 • je in een Hbo- of hogere functie werkt
 • en daarnaast in complexe of risicovolle situaties werkt.

   

  Het SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid. Vervolgens blijft het SKJ toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

   

  Op de site https://skjeugd.nl/ vind je algemene informatie over het kwaliteitskader, registratie en registratie eisen. Deze site biedt je altijd de meest actuele informatie.

   

  Informatie

  Vanuit de Amarant Groep is er vanuit verschillende disciplines (gezamenlijk) aandacht voor het SKJ en de manier waarop onze organisatie hier praktisch en inhoudelijk vorm aan gaat geven. Je zult geïnformeerd worden door personeelsadviseurs en je MKT.

  In februari worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd, deze zijn te vinden op het Academie Portaal.

  Wanneer je vooraangemeld of geregistreerd bent, dan ontvang je ook informatie en instructie vanuit SKJ.  

   

  Vragen

  Vragen die je hebt over het SKJ kunnen gestuurd worden naar skj@amarant.nl.
  Wanneer je specifiek vragen hebt over deskundigheidsbevordering in het kader van het SKJ dan kun je naar de Amarant Academie bellen 013-4693300 of mail naar skj-academie@amarantgroep.nl

 • Beroepsontwikkeling, vakonderhoud en deskundigheidsbevordering


  Na 5 jaar geregistreerd te zijn als jeugd- en gezinsprofessional dien je aan te tonen dat je actief bezig bent geweest met beroepsontwikkeling en de ontwikkeling van jouw vak (herregistratie).

  Dat doe je door te laten zien dat je in de 5 geregistreerde jaren:

 • - hebt gewerkt (werkervaringseis)

  - 60 uur aan deskundigheidsbevordering hebt gedaan.

  - 60 uur aan reflectie hebt gedaan

   

  Als je geregistreerd bent, dan kun je inloggen in Mijn SKJ. Daar vind je jouw persoonlijke portfolio. Daarin kun je bijhouden wat je hebt gedaan op het gebied van werkervaring deskundigheidsbevordering en reflectie.

   

  Deskundigheidsbevordering

   

  Aan deskundigheidsbevordering worden eisen gesteld. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst door het SKJ. De ontwikkelaar van een scholing vraagt accreditatie aan bij het SKJ en krijgt bij aangetoonde kwaliteit een aantal accreditatiepunten (op basis van te investeren uren) toegekend.

  Je dient in de herregistratieperiode minimaal 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering te hebben gevolgd. Dit is gemiddeld 12 uur per jaar. Het kan zijn dat je meer uren aan deskundigheidsbevordering besteed. Dat mag geaccrediteerde scholing zijn, maar dat hoeft niet. 

   

  Reflectie

   

  Ook dien je in deze periode minimaal 60 aantoonbare uren aan reflectie op je professionele handelen te doen. Dit kan in verschillende vormen, zoals supervisie , intervisie of moreel beraad.

   

  Een reflectieactiviteit moet aan de volgende punten voldoen:

  Jouw professionele handelen staat centraal, dus niet de jeugdige of het gezin. Het gaat nadrukkelijk (maar niet alleen) om jouw proces. De reflectie is gericht op individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Hierbij komen verschillende dimensies van professionaliteit in samenhang met elkaar aan bod:
   technisch instrumenteel: gebruik ik de juiste methoden, technieken en richtlijnen? Kan ik uitleggen waarom?’ normatief: Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen en hoe komen deze tot stand? Persoonlijk: Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past?

   Bij de herregistratie wordt gevraagd om in het portfolio aan te tonen dat je daadwerkelijk hebt gereflecteerd op je professionele handelen. Geadviseerd wordt er daarom voor te zorgen dat je deelname aan reflectiebijeenkomsten kunt aantonen. Evenals de inhoud daarvan, waarbij de 3 dimensies van professionaliteit aan bod zijn gekomen.

   Let op: pas wanneer jouw vooraanmelding omgezet is in een registratie gaan de herregistratie eisen gelden en kun je daadwerkelijk accreditatiepunten verzamelen. Datgene wat je in de periode van vooraanmelding doet kun je helaas niet invoeren, ook niet als het een geaccrediteerde activiteit was.

   Divisie jeugd

    

   Binnen de divisie jeugd is er gesteld dat er een op een aantal onderwerpen door iedere professional aan deskundigheidsbevordering gedaan moet worden. Het gaat hier om:

    

   Werken met de meldcode


   Thuis-, instellingen- en gehandicaptenzorg: Werken met een meldcode. Dit is een e- learning module. Deze module zal begin 2018 geaccrediteerd zijn.


   Seksuele veiligheid


   De blended basistraining werken met het Vlaggensysteem in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Dit is een combinatie van een e-learning module en een lesdag. Deze scholing is geaccrediteerd met 8.5 punt. Het Vlaggensysteem is een methodiek die professionele opvoeders handvatten biedt om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Het vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

    

   Daarnaast wordt er op het moment binnen divisie jeugd een scholing seksuele ontwikkeling en seksualiteit ontwikkeld.

    

   Het vergroten van veiligheid

    

   De divisie jeugd stelt dat deskundigheidsbevordering op het gebied van het vergroten van veiligheid essentieel is. Daarbij kan de methodiek Signs of Safety aangenomen worden. Specifiek voor professionals die behandelen in gezinnen ( denk aan IAG ,STEK, FACT) is de blended scholing Cirkelmodel ontwikkeld die geaccrediteerd is met 48 punten. Je kunt met je team, gedragskundige en MKT  bespreken welke methodiek het beste past bij de werkzaamheden die je verricht.

    

   We zijn bezig alle leeractiviteiten op deze onderwerpen geaccrediteerd te krijgen. We ontwikkelen hiertoe intern aanbod en werken met externe aanbieders samen. Wanneer je geregistreerd bent en een scholing wil volgen met accreditatie is het steeds belangrijk te checken of deze (al) geaccrediteerd is.

   Specifieke eis diploma’s zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker

   Wanneer je een diploma HSAO ( Hoger Sociaal Agogische Opleiding) hebt zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, dan geldt nog een specifieke eis vanuit het SKJ. Deze is dat je een geaccrediteerde training professionele standaarden (oa vakinhoudelijke richtlijnen en de beroepscode) volgt. Deze training wordt op dit moment ontwikkeld door beroepsverenigingen. 

   Aanbod en ondersteuning Amarant Academie

    

   De Amarant Academie ontwikkelt een aanbod van geaccrediteerde scholingen. Deze vind je op het Academie Portaal.

   We kunnen jou of je team ook ondersteunen door samen te kijken naar ( korte- maar ook lange termijn behoeften) behoeften en eisen op het gebied van jullie deskundigheidsbevordering en reflectie.


    
    
    

   Beschikbare cursussen

   Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
   Cursusnaam 
   Starttijd 
   Van (Oplopend)
   Tot 
   Plaats 
   Opmerkingen 
   Beschikbare plaatsen 
     
   xv
   xv
    
   Er zijn op dit moment geen cursussen gepland.