Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Basistraining Psychopathologie (SKJ geregistreerd)

 
 
 
Doelgroep:
  • Pers.begeleiders/ begeleiders
Vakgebied:
  • Methodieken
  • SKJ
Prijs:€ 385.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Naam cursus:  Basistraining Psychopathologie (SKJ geregistreerd)
Cursusnummer:   M1714

Bij het werken binnen de (jeugd)zorg is een gedegen en up-to-date kennis van diagnostiek en psychopathologie een belangrijke vereiste. Deze basistraining koppelt adequate beeldvorming aan interventies en strategieën voor de hulpverleners in de praktijk.

Inhoud van de cursus:

Doelstelling
Bij het werken binnen de (jeugd)zorg is een gedegen en up-to-date kennis van diagnostiek en psychopathologie een belangrijke vereiste. Deze basistraining koppelt adequate beeldvorming aan interventies en strategieën voor de hulpverleners in de praktijk. Praktische vaardigheden gericht op interventies, aanleren van copingstijlen en psycho-educatie vormen de leidraad voor deze training.

Opzet programma
Lesdag 1: Van objectieve beeldvorming naar passende interventies
Kijken naar mensen
Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen worden de deelnemers uitgedaagd om een open houding aan te nemen ten opzichte van de mensen waar zij mee werken. Stellingen als: ´er is altijd een reden voor gedrag’, ‘ieder mens doet altijd dat wat werkt’ en ‘alles wat ik tijdens mijn werk doe heeft een doel’, vormen de basis in benadering vanuit een objectief oogpunt.

Werken vanuit kennis en expertise
De deelnemers worden uitgedaagd om aan de hand van de hermeneutische cirkel kennis omtrent cliënten te verzamelen en als continu proces in te zetten bij het kiezen voor passende en professionele interventies en strategieën.

Inzicht in emotiemanagement en regie
De deelnemers worden bewust van hun persoonlijke emoties en het effect op de cliënten. Menselijke valkuilen worden inzichtelijk gemaakt door middel van praktische opdrachten vanuit weerstand, nadenken over gevreesde toekomst, normen en waarden en het voeren van regie. Verder zal werken vanuit oprechte interesse aan bod komen, waarbij de basisattitude wordt afgestemd op mensen.

Gedrag analyseren en interpreteren vanuit de context
De deelnemers leren objectief observeren en kennen de valkuilen bij observatie. Daarnaast is er aandacht voor de systemen waarbinnen het gedrag zich voordoet. Ze leren te reflecteren op hun persoonlijke professionele handelen aan de hand van STARR en kunnen dit omzetten naar proactieve interventies.

Lesdagen 2 en 3: Psychopathologieën in de praktijk
De deelnemers verkrijgen een introductie in de psychopathologieën. De kenmerken worden besproken in termen van gedrag en signalering. De deelnemers verkrijgen praktische handvatten en leren vaardigheden aan omtrent de specifieke psychopathologie. Aan de hand van signalering leren de deelnemers vaardigheden op het gebied van houding, communicatie, structuur, begrenzing en samenwerking met de cliënt. Daarnaast wordt bij iedere psychopathologie het basismilieu beschreven waarbinnen de begeleiding dient plaats te vinden. Het interactieve programma biedt de mogelijkheid om af te stemmen op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

De volgende psychopathologieën worden hierbij aangeboden in de basistraining:
8 Stemmingsstoornissen: depressie, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis (lesdag 2)
8 PDD-NOS (lesdag 3)
8 ADHD en varianten (lesdag 3)
8 Inventarisatie casuïstiek naar aanleiding van de eerste lesdag.

Lesdag 4: psycho educatie in de praktijk en coping
Coping stijlen en aanleren van coping stijlen
De deelnemers verkrijgen inzicht in het inschattingsproces van coping en leren te werken met de twee fases om een objectief beeld te vorming van de coping stijl van jeugdigen. Daarnaast verkrijgen de deelnemers inzicht in de diverse coping strategieën en leren hoe ze kunnen ondersteunen bij het aanleren van nieuwe coping strategieën en stijlen in samenwerking met jeugdigen.

Psycho-educatie in de praktijk
De deelnemers leren psycho-educatie professioneel in te zetten en uit te dragen. Hierbij leren ze geschikte hulpbronnen te vinden en de psycho-educatie af te stemmen op de mogelijkheden, niveau en de rol van anderen. Aan de hand van een voorbeeld casus gaan de deelnemers aan de slag met het opzetten, uitwerken en uitdragen van psycho-educatie met betrekking tot een besproken psychopathologie.

Na afloop van de training:
8 Heeft de deelnemer kennis en expertise over stemmingsstoornissen, PDD-NOS en AD(H)D.
8 Kan de deelnemer op basis van verzamelde informatie en expertise een passende en professionele interventie en strategie kiezen.
8 Beschikt de deelnemer over praktische basisvaardigheden op het gebied van houding, communicatie, structuur, begrenzing en samenwerking met de cliënt.
8 Kan de deelnemer samenwerken met de cliënt aan het versterken van copingstrategieën.
8 Geeft de deelnemer psycho-educatie, afgestemd op de mogelijkheden, niveau en rol van de ander. 

Accreditatie
Deze training is SKJ geregistreerd en levert de deelnemer 26 punten op.  

LET OP: (Accreditatiepunten kun je pas opvoeren wanneer je daadwerkelijk geregistreerd bent. Datgene wat je doet tijdens de vooraanmelding is NIET geldig)     

Structuur van de cursus:

Duur:   5 dagdelen, verdeeld over 4 dagen.
   1e dag, 2 dagdelen (10.00 – 17.00 uur)
   2e dag, 1 dagdeel (09.00 – 12.30 uur)
   3e dag, 1 dagdeel (09.00 – 12.30 uur)
   4e dag, 1 dagdeel (09.00 – 12.30 uur)

Groepsgrootte:  minimaal  10 personen maximaal 14 personen 

Data:  Kijk bij beschikbare data 

Locatie:  Amarant Academie
    
Kosten:  € 385 per persoon

Uitvoerende docenten:
Cissy Klaassen

Klik hier voor algemene informatie SKJ
 
 
 

Beschikbare cursussen

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam 
Starttijd 
Van (Oplopend)
Tot 
Plaats 
Opmerkingen 
Beschikbare plaatsen 
  
xv
xv
 
Basistraining Psychopathologie (SKJ geregistreerd) 10:0013/02/202014/05/2020Tilburg 0 Volgeboekt
Basistraining Psychopathologie (SKJ geregistreerd) 10:0022/09/20208/12/2020Tilburg 16