Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Vlaggensysteem || basistraining (SKJ geregistreerd)

 
 
 
Doelgroep:
 • Pers.begeleiders/ begeleiders
 • Gedragsdeskundigen
Vakgebied:
 • Methodieken
 • SKJ
Prijs:€ 193.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Naam cursus:                     Vlaggensyteem (Basistraining) SKJ geregistreerd

Cursusnummer:                 M1612

 

Methode Vlaggensysteem

Het hoofddoel van de methode Vlaggensysteem is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt deze methode ook ingezet op basis van de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt. De trainers zijn allen werkzaam in de gehandicaptenzorg en zullen samen met de deelnemers steeds een vertaling maken naar de doelgroep en de praktijk van de verstandelijk gehandicaptenzorg.


De methode is onderlegger van het protocol ‘vermoeden van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag’.


De  methode werkt aan het vergroten van de competenties van opvoeders en professionals in het omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, op de volgende gebieden:

 • Het juist inschatten van seksueel gedrag van kinderen/jongeren.

 • Het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksueel gedrag bij en met kinderen/jongeren en het geven van een aangepaste pedagogische reactie.

 • Het bevorderen van visievorming en professionalisering binnen teams (professionals) met betrekking tot de beoordeling van en het omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen/jongeren.

 • De kern van het Vlaggensysteem is zowel het juist inschatten, het (ook daartoe) bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren en het geven van een (pedagogische) reactie.

   

  Voor het inschatten van het gedrag wordt gebruik gemaakt van zes criteria en een normatieve lijst. Deze lijst is een tabel waarin voorbeelden van seksuele activiteiten en gedragingen per leeftijdscategorie (nul tot achttien jaar) staan beschreven. Op basis van zes criteria staat daarbij vermeld of het gedrag acceptabel is (groene vlag), licht grensoverschrijdend (gele vlag), ernstig grensoverschrijdend (rode vlag) of zeer ernstig grensoverschrijdend (zwarte vlag).

  De zes criteria zijn:

 • wederzijdse toestemming

 • vrijwilligheid

 • gelijkwaardigheid

 • leeftijds- en ontwikkelingsadequaat

 • contextadequaat/passend bij de situatie

 • zelfrespect.

   

  Inhoud van de cursus:

   

  In deze training kijken we met hulp van de methodiek van het Vlaggensysteem hoe je om kunt gaan met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. We bieden handvatten voor vragen als: Wat doe je als kinderen of jongeren zelf met vragen komen, en hoe duid je seksueel gedrag van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking?

  Belangrijke onderwerpen:

 • het duiden van seksueel gedrag en dit plaatsen op een continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag

 • concrete instrumenten die kunnen helpen om handelingsverlegenheid te doorbreken

 • handelingsperspectieven

 • casuïstiek, praktijkervaringen en vragen bespreken

   
  Structuur van de cursus:
   Duur:                     1 dag van 9.00-17.00 uur
  Groepsgrootte:        maximaal 16 personen

           Accreditatie
          Deze training is SKJ geregistreerd en levert de deelnemer 8,5 PE punten op. 
           LET OP: (Accreditatiepunten kun je pas opvoeren wanneer je daadwerkelijk geregistreerd bent. Datgene wat je doet tijdens de vooraanmelding is NIET geldig)Uitvoerende docenten:
Trainers vlaggensysteem


Klik hier voor algemene informatie SKJ 
 
 

Beschikbare cursussen

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam 
Starttijd 
Van (Oplopend)
Tot 
Plaats 
Opmerkingen 
Beschikbare plaatsen 
  
xv
xv
 
Vlaggensysteem || basistraining (SKJ geregistreerd) 9:0010/02/202010/02/2020Tilburg 11
Vlaggensysteem || basistraining (SKJ geregistreerd) 9:009/04/20209/04/2020Tilburg 9
Vlaggensysteem || basistraining (SKJ geregistreerd) 9:0021/09/202021/09/2020Tilburg 16
Vlaggensysteem || basistraining (SKJ geregistreerd) 9:005/11/20205/11/2020Tilburg 16